Návod k aplikaci samolepících dekorací

 

Při aplikaci samolepící dekorace postupujte takto:
 
  1. Ujistěte se, že je plocha vybraná pro nalepení rovná, hladká a suchá. Povrch musí být čistý a zbavený prachu. Vhodná nejsou místa v blízkosti radiátorů a jiných ohřívačů.
  2. Případné nerovnosti na zdi lze jednoduše upravit použitím smirkového papíru. Pokud je třeba zeď omýt, nechte ji pak schnout cca 24 hodin.
  3. Rozviňte folii a nechte ji několik minut ležet na rovném podkladu v místnosti kam bude samolepka aplikována.
  4. Doporučujeme jednotlivé grafické objekty vystřihnout a vyzkoušet nanečisto i když jsou samolepky opakovaně snímatelné.
  5. Sejměte samolepku z podkladu a aplikujte na vybrané místo. Pokud chcete pozici samolepky upravit, pomalu ji odlepte a znovu přilepte.
  6. Nakonec odstraňte případné vzduchové bubliny či pokrčená místa pohybem od středu k okraji a dobře uhlaďte.
 
Samolepící dekorace lze aplikovat rychle a jednoduše.